Podstawowe informacje

Informacje ogólne

Osprzęt obsługiwany hydraulicznie, za wyjątkiem przesuwów bocznych, jest standardowo wyposażony w wyregulowane zawory maksymalnego ciśnienia bez funkcji powrotu. Przepływ oleju jest istotnym czynnikiem poprawnej pracy osprzętu. Zalecane jest stosowanie, tam gdzie to możliwe, przewodów o wewnętrznej średnicy min. 10 mm przy udźwigu do maks. 2500 kg oraz średnicy 12-13 mm przy większym udźwigu. Ilość kolanek, łączników i przepustnic musi być ograniczona do absolutnego minimum.

Obrotnice są dostarczane z fabrycznie ustalonym kątem nachylenia 0°-2° w odniesieniu do płyty czołowej wózka. Nachylenie pod kątem 4° dostępne na żądanie. Podany udźwig odnosi się tylko i wyłącznie do osprzętu.

Żeby obliczyć udźwig rezydualny osprzętu, konieczne jest korzystanie z poniższego wzoru. Jest również ważne żeby brać pod uwagę różne inne czynniki jak rodzaj ładunku, środowisko pracy wózka, rodzaj opon, typ masztu i wysokość. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na udźwig rezydualny i muszą być wzięte pod uwagę.

Obliczanie udźwigu rezydualnego

 • P = Udźwig wózka do wymaganej wysokości
 • C = Środek ciężkości, do której odnosi się udźwig wózka
 • B = Odległość między płytą czołową a środkiem koła
 • S = Grubość wideł
 • LL = Grubość osprzętu
 • CG = Środek ciężkości
 • K = Waga osprzętu
 • CGc = Środek ciężkości ładunku

Obliczanie przesunięcia

Przesuw boczny jest niezbędnym osprzętem do optymalnego wykorzystania wózka, oraz podnosi jego wszechstronność i ułatwia manewrowanie. Są dwie możliwe wersje do zastosowania na wózku widłowym:
zintegrowana i częściowo zintegrowana.

Zintegrowane przesunięcie, w przypadku chwytaka, uzyskuje się poprzez użycie tego samego siłownika, który odpowiada za jego otwarcie i zamknięcie. Oczywistym jest, że przesunięcie zmniejsza się proporcjonalnie aż do momentu kiedy jest równoważne z zerem czyli skok siłownika jest maksymalny (chwytak maksymalnie otwarty lub zamknięty).

Żeby obliczyć możliwe przesunięcie przy chwytaku trzeba określić:

 • A = maksymalne otwarcie
 • B = minimalne otwarcie
 • C = szerokość ładunku

Wartość oblicza się w następujący sposób:

 • A – C =
 • C – B =

Mniejsza z tych dwóch wartości będzie całkowitą dostępną wartością przesuwu.

Należy pamiętać, że zintegrowany przesuw nie zmienia wartości: wagi, środka ciężkości, grubości częściowo zintegrowany przesuw boczny uzyskuje się poprzez zintegrowanie oddzielnego siłownika z zależnym CAM systemem przesuwu z tyłu osprzętu. Skok jest zawsze równy 100+100 mm, bez względu na pozycję siłowników. Typ ten zwiększa wagę, środek ciężkości i grubość osprzętu.

Wymiary płyt czołowych